Nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo na polskich drogach leży w interesie nas wszystkich.

Osoby korzystające z komunikacji miejskiej miały okazję w autobusach zaobserwować tabliczkę: „rozmowa z kierującym pojazd podczas jazdy zabroniona”. Bardziej niebezpiecznym zjawiskiem jest rozmowa przez telefon. O ile rozmawiając ze współpasażerem można się na chwilę zdekoncentrować, o tyle rozmawiając przez komórkę tracimy możliwość pewnego uchwytu kierownicy, zmiany biegów czy też włączenia kierunkowskazu. Jeszcze gorzej sprawa wygląda z pisaniem smsów, gdzie konieczne jest ciągłe obserwowanie wyświetlacza telefonu, co uniemożliwia obserwację drogi.

Widok kierowców rozmawiających przez telefon podczas jazdy samochodem jest zjawiskiem powszechnym. Na popularności zyskują jednak systemy głośnomówiące, które umożliwiają prowadzenie pojazdów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 45 ustawy kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Kwalifikacja prawna tego czynu znajduje się w art. 97 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze
grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. Popełnienie wykroczenia polegającego na niekorzystaniu z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń może spotkać się z nałożeniem mandatu w wysokości 200 zł. Należy pamiętać o tym, że mandat karny nałożony przez funkcjonariusza Policji może być uchylony.

Uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest Sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na obszarze działania, którego została nałożona grzywna. Do prawidłowe złożenia środka odwoławczego niezbędną może się okazać porada profesjonalnego pełnomocnika.

Artykuł powstał dzięki współpracy z Lex Traffic – Kancelarią Prawa Ruchu Drogowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here