Transport jest jedną z tych dziedzin gospodarki, na temat których odbywają się nieustanne dyskusje oraz przeprowadzane są liczne badania naukowe w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań. Postępująca globalizacja determinuje konieczność przemieszczania towarów pomiędzy różnymi zakątkami naszego świata, zarówno w skali lokalnej, jak i międzykontynentalnej.

Tym samym, logistyka, a w szczególności transport jest relatywnie kosztochłonną operacją, nawet w stosunku do samego procesu wytwarzania wyrobu. W niektórych przypadkach, koszt transportu (dystrybucji) przewyższa koszt produkcji. Nie bez powodu zatem firmy poszukują oszczędnych, a zarazem niezawodnych sposobów transportowania towarów.

Transport kolejowy – niedoceniana gałąź transportu

Eksperci w tej dziedzinie są zgodni co do tego, że kolej nie jest wykorzystywana na miarę swojego potencjału. Oczywiście ma ona swoje gorsze strony, ale jednak jest to środek transportu cechujący się wysokim wskaźnikiem wykorzystania przestrzeni ładunkowej, co pozytywnie przekłada się na opłacalność ekonomiczną. Wady związane z brakiem mobilności (z reguły brak możliwości dostarczenia towaru bezpośrednio do finalnego odbiorcy) czy niewystarczającą infrastrukturą kolejową (niska gęstość linii na wielu obszarach geograficznych) niwelowane są przez dużo liczniejsze zalety spedycji kolejowej. Należą do nich przede wszystkim:

 • przystosowanie spedycji kolejowej do wykorzystania w transporcie kombinowanym (multimodalnym – z wykorzystaniem tej samej jednostki ładunkowej do przewozu kilkoma różnymi środkami transportu);
 • odporność na warunki atmosferyczne (opady deszczu, mgły, gołoledź), które nie stanowią z reguły przeszkody dla pociągów w przeciwieństwie do środków transportu drogowego;
 • punktualność – opóźnienia w transporcie są ograniczone do minimum; inaczej jest w przypadku transportu samochodowego, gdzie awarie pojazdów czy niedrożności komunikacyjne (korki) są powszechne;
 • pociągi mogą poruszać się ze stałą, stosunkowo dużą prędkością, co znacznie skraca tzw. „transit time”;
 • wysoki stopień bezpieczeństwa kierujących pojazdem oraz ładunków ze względu na niskie prawdopodobieństwa wypadków;
 • neutralność wobec środowiska naturalnego;
 • możliwość śledzenia przesyłki u wybranych spedytorów;
 • wciąż rozwijająca się infrastruktura dworców, centrów towarowych oraz szyn kolejowych;
 • opłacalność rosnąca wraz ze zwiększaniem się dystansu pomiędzy dwoma punktami;
 • wysoka ładowność (pociąg bez większego problemu może zabrać jednorazowo kilkadziesiąt załadowanych kontenerów).

Transport kolejowy – kiedy opłacalny?

Kluczowym atutem tego środka transportu jest relatywnie wysoki stopień wykorzystania przestrzeni ładunkowej. Warto zauważyć, że kilkusetmetrowy pociąg jest w stanie przewieźć nawet 10x więcej towaru, niż kolumna pojazdów ciężarowych o takiej samej długości. Przykładem trasy, na której to właśnie kolej jest optymalnym rozwiązaniem, jest dystans Chiny – Europa liczący ok. kilkunastu tysięcy kilometrów. Infrastruktura liniowa (szyny) oraz punktowa (dworce, terminale przeładunkowe) pozwalają na sprawne przeprowadzenie takiego przewozu.

Ogólna zasada mówi o tym, że im dłuższy dystans, tym kolej staje się bardziej opłacalna. Warto z niej skorzystać również w przypadku zamiaru przeprowadzenia transportu intermodalnego z wykorzystaniem kontenerów. Współczesne pociągi są świetne przystosowane właśnie do takiego rozwiązania.

Międzynarodowa spedycja kolejowa na dużych odległościach – jak sobie z nią poradzić?

Wiele przedsiębiorstw stoi przed koniecznością realizacji przewozu na dystansie o długości kilkunastu tysięcy kilometrów. W takich sytuacjach istnieje ogromne pole manewru w kontekście planowania przewozu, dlatego warto zlecić to zadanie specjalistom z firm spedycyjnych, którzy będą odpowiedzialni za:

 • dobór odpowiednich środków oraz terminów przewozu,
 • załadunek oraz wyładunek towarów,
 • gwarancję usług,
 • odprawy celne,
 • ubezpieczenia cargo,
 • monitoring przesyłek.

Obecnie, pomiędzy Polską a Chinami realizowanych jest wiele połączeń kolejowych w zakresie ruchu towarowego. Ich częstotliwość jest wystarczająca do tego, aby w sprawny sposób przetransportować dowolny ładunek.

Źródło: Symlog – Firma Spedycyjna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here