Wykupienie polisy OC to obowiązek każdego właściciela auta, dlatego należy dbać o zachowanie ciągłości ubezpieczeniowej. Jej przerwanie może skutkować poważnymi konsekwencjami. Sprawdź, co czeka kierowców uchylających się od uregulowania składki OC.

Polisa OC samochodu jest polisą regulowaną Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). Przepisy jasno określają, że polisę OC należy wykupić dla każdego zarejestrowanego pojazdu. Niedostosowanie się do tego warunku oznacza konieczność zapłacenia wysokiej kary.

UFG czuwa nad terminowością wpłaty składek

UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) jest instytucją, która stoi na straży terminowości regulowania składek na polisę OC. Jeżeli wpłata nie zostanie odnotowana, wówczas kierowca zobowiązany jest do uregulowania należności. Dodatkowo nakładane są wysokie kary finansowe.

Kary za brak ważnego OC samochodu

Wysokość kar za brak ważnego OC uzależniona jest od płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2017 roku najniższe wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto – od tej kwoty naliczane są kary nakładane na kierowców, którzy przerywają ciągłość ubezpieczeniową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami najwyższa opłata karna za brak ważnej polisy dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej przez okres powyżej 14 dni. W przypadku samochodów osobowych wynosi ona dwukrotność płacy minimalnej, a więc 4000 zł.

W przypadku, gdy przerwa w ciągłości ubezpieczenia wynosi:

  • 4-14 dni – wtedy kierowca płaci 50% stawki, czyli 2000 zł;
  • poniżej 4 dni – w tym przypadku kierowca płaci 20% stawki, czyli 800 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele pojazdów, którzy nie dotrzymali terminu uregulowania składki na ubezpieczenie OC auta, mają obowiązek dobrowolnej wpłaty kary  w wysokości adekwatnej do przewinienia. Jeżeli opłata karna nie zostanie wpłacona dobrowolnie, wówczas zostanie ona ściągnięta na drodze procedur administracyjnych, tj. przez urząd skarbowy w formie postępowania egzekucyjnego.

Brak ważnego OC a spowodowanie kolizji

Przegapienie terminu wpłaty składki na polisę OC auta może mieć bardzo poważne konsekwencje w przypadku spowodowania kolizji. Wówczas sprawca będzie zobowiązany nie tylko do opłacenia składki i należnej kary za przerwanie ciągłości ubezpieczeniowej. UFG może wystąpić z regresem, żądając zwrotu wypłaconego odszkodowania osobie pokrzywdzonej.

Jeśli chcesz uniknąć poważnych konsekwencji finansowych za nieterminową wpłatę składki OC, pamiętaj o regularnych opłatach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here