Każdy właściciel samochodu musi pamiętać o obowiązkach związanych z posiadaniem własnych czterech kółek. Jednym z nich jest konieczność corocznego wykupywania polisy OC. Chociaż notowane w ostatnim czasie podwyżki zwiększają koszty związane z utrzymaniem auta, to jednak warto mieć świadomość, jak ważne jest posiadanie ważnego OC.

Ubezpieczenie komunikacyjne chroni posiadacza pojazdu od skutków spowodowania przez niego wypadku lub kolizji w ruchu drogowym. Brak ważnej polisy wpływa nie tylko na konieczność poniesienia wszelkich kosztów i odszkodowań z własnej kieszeni. Dodatkowo narażamy się na wysokie kary, które może nałożyć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Aby polisa OC „zadziała” w razie zdarzenia objętego ubezpieczeniem, nie mogą zaistnieć różne przesłanki. Do najpopularniejszych z nich należy zaliczyć poruszanie się niesprawnym pojazdem, bez ważnych badań technicznych, prowadzenie pod wpływem alkoholu, ucieczka z miejsca zdarzenia czy wypadki powstałe na skutek celowego działania kierowcy.

Mając wykupione OC na samochód możemy liczyć na to, że ubezpieczyciel wypłaci za nas odszkodowanie w razie wyrządzenia przez nas w związku z prowadzeniem pojazdu szkody, w wyniku której zostanie uszkodzone lub zniszczone mienie (np. samochód innej osoby, latarnia, znak drogowy) albo nastąpi uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć innego uczestnika ruchu drogowego. Niektóre pakiety OC gwarantują nam też pomoc drogową, którą znajdziesz na pomocdrogowa.info.

Minimalna suma gwarancyjna, czyli kwota do której towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje za nas szkody, jest określona w polskim prawie. Wynosi ona 5 mln euro w przypadku szkody na osobie oraz 1 mln euro – na mieniu. Jest to zagwarantowana suma w każdej polisie OC, chociaż można znaleźć również oferty, w których te kwoty są wyższe. Mimo, że kwoty wydają się wysokie i wystarczające do większości zdarzeń, to jednak może się zdarzyć, że nie pokryją wszystkich szkód (np. w przypadku spowodowania wypadku z autobusem czy karambolu).

W razie spowodowania wypadku trzeba się liczyć z tym, że gdy przyjdzie nam przedłużać polisę wzrośnie nam składka. Zwykle jednak utrata zniżki obowiązuje tylko w następnym roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here