Kwestie logistyczne dotyczące transportu ponadgabarytowego

Transport ponadgabarytowy stosowany jest do przewozu maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego i innych ładunków podobnego rodzaju. W przypadku tych działań zastosowanie mają odpowiednie unormowania prawne.

Jakie wyróżnia się rodzaje ładunków wielkogabarytowych?

Wskazane przewozy bardzo często określane są także mianem ponadnormatywnych. W ten sposób przewozi się na przykład sprzęt drogowy, ciężkie maszyny, konstrukcje stalowe, urządzenia przemysłowe i wiele innych.

Transport maszyn charakteryzujących się znaczną wagą odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznych pojazdów. W tym przypadku wykorzystuje się naczepy, a także przyczepy. Wyróżniają się one odpowiednio obniżonym pokładem ładunkowym. Załadowanie towaru jest dużo łatwiejsze. Pozwala na to specjalna rampa najazdowa. Przyczepy oraz naczepy z niskim podwoziem wytwarzane są z użyciem materiałów dobrej jakości. Nawierzchnie zabezpiecza się także elementem antypoślizgowym.

Przepisy mające zastosowanie w przypadku tego rodzaju transportu

W tym przypadku zastosowanie mają konkretne unormowania. Transport maszyn możliwy jest, gdy uzyska się określone pozwolenie. Musi być ono wydane przez każde państwo, przez które transportowany będzie ładunek. Koncesje wydawane są przez odpowiednie jednostki administracyjne. W Polsce takie zadanie realizuje generalny dyrektor Dróg Krajowych oraz Autostrad. Funkcję taką pełni również naczelnik urzędu celnego.

Czas na wydanie decyzji wynosi czternaście dni. W innych krajach europejskich jest podobnie.

Pozwolenie w zakresie przewozu ponadgabarytowego

W celu uzyskania pozwolenie należy oczywiście złożyć konkretny wniosek. Trzeba wówczas podać istotne informacje. Wskazuje się wówczas takie elementy jak: dane wnioskodawcy, przewoźnika, nadawcy, termin przewozu, parametry dotyczące pojazdu, data przejazdu przez określone państwo.

Logistyka związana z transportem ponadgabarytowym

Uwzględniając proces przewozu ładunków ponadgabarytowych, trzeba opracować optymalną trasę przejazdu. Przy pracach logistycznych koniecznie trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Są to przede wszystkim takie kwestie jak: szerokość dróg, znaki oraz słupki, szerokość i wysokość przejazdów pod wiaduktami, promienie zakrętów, optymalny nacisk pojazdu na nawierzchnię. Istotnym aspektem jest także wytrzymałość mostów, które pokonywać będą pojazdy z ładunkiem.

Proces logistyczny powinien odbywać się przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. To sprawia, że firmy transportowe mają dostęp do istotnych informacji. Dzięki temu mogą zaplanować bezpieczną trasę, a także wolną od różnych przeszkód na drogach. Gdy przewóz normalną drogą nie jest możliwy, przedsiębiorstwo przewozowe musi znaleźć najbardziej ekonomiczny objazd.

Jakie utrudnienia mogą wystąpić?

Transport maszyn jest niezwykle specyficzny. Dlatego też pojawiają się różnego rodzaju trudności. W Polsce niekorzystnym aspektem jest stan dróg oraz prowadzone remonty. Innym problemem są na przykład wysepki ze znakami wbudowanymi na stałe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here